1.Cách chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn: 

Công ty TNHH UY VƯƠNG cam kết tôn trọng quyền riêng tư của bạn. Bạn có thể truy cập và xem toàn bộ nội dung trang web này mà không cần tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào về bản thân. Chúng tôi chỉ thu thập các thông tin không liên quan đến cá nhân của khách truy cập, chẳng hạn như sở thích trình duyệt web và số lượt truy cập, nhằm đo lường và cải tiến chất lượng nội dung trang web.

Tất cả thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho trang web này được coi là bí mật và sẽ không bị bán, cho thuê, trao đổi hoặc chia sẻ với bất kỳ bên thứ ba nào, trừ khi cần thiết để cung cấp sản phẩm/dịch vụ mà bạn yêu cầu. Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin cá nhân của bạn nhằm xử lý yêu cầu của bạn, chẳng hạn như việc gửi tờ rơi hoặc trích dẫn.

Chúng tôi cam kết không thay đổi cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn trong tương lai mà không có sự đồng ý từ bạn.


 

 2. Gửi thông tin đến chúng tôi:

Bất kỳ thông tin liên lạc, thông tin hay tài liệu nào bạn gửi cho UY VƯƠNG qua email hoặc các phương tiện khác sẽ không được coi là bí mật hoặc độc quyền, trừ khi nó liên quan đến thông tin cá nhân hoặc quyền riêng tư của bạn.

Thông tin nào (ngoại trừ thông tin cá nhân) bạn gửi cho UY VƯƠNG qua bất kỳ phương tiện nào có thể được sử dụng cho mọi mục đích, bao gồm sao chép, tiết lộ, truyền tải, xuất bản, phát sóng, sản xuất và đăng tải.

Mọi phản hồi bạn cung cấp trên trang web này sẽ không được xem là bảo mật. UY VƯƠNG có quyền sử dụng thông tin đó mà không có hạn chế. Bằng cách chuyển tiếp thông tin hoặc ý tưởng của bạn cho chúng tôi, bạn công nhận rằng chúng tôi có quyền tự do sử dụng mà không cần bồi thường cho bất kỳ mục đích nào.


3. Cách chúng tôi lưu trữ, bảo vệ và duy trì dữ liệu của bạn:

Các thông tin thu thập về bạn sẽ được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi dưới dạng điện tử và có thể được in và lưu trữ trong hệ thống hồ sơ của chúng tôi.

Chúng tôi cam kết giữ bí mật thông tin cá nhân của bạn, trừ khi bị buộc phải tiết lộ theo quy định của pháp luật (ví dụ, trong trường hợp gian lận hoặc tội phạm) hoặc tuân thủ yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.


4. Các tình huống mà chúng tôi có thể liên hệ với bạn:

Nếu bạn là khách hàng hiện tại của UY VƯƠNG, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn qua email hoặc điện thoại để thông báo về các sản phẩm mới của chúng tôi.

Nếu bạn không phải là khách hàng hiện tại, chúng tôi sẽ không liên hệ với bạn trừ khi bạn đồng ý cho chúng tôi làm vậy. Nếu bạn quan tâm đến sản phẩm và cơ hội nghề nghiệp của chúng tôi và muốn chúng tôi liên lạc với bạn qua email hoặc điện thoại, vui lòng điền vào mẫu Liên hệ / Lấy báo giá.

Nếu bạn không muốn nhận thông tin tiếp thị từ chúng tôi trong tương lai, bạn có thể từ chối bằng cách gửi email tới info@uyvuong.vn.


5. Khiếu nại

Nếu bạn có bất kỳ khiếu nại nào về chính sách bảo mật, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ info@uyvuong.vn. Chúng tôi cam kết xem xét khiếu nại và tuân thủ chính sách bảo mật và luật hiện hành.

Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 45 ngày sau khi nhận được khiếu nại của bạn để thông báo kết quả đánh giá.


 

Tìm kiếm sản phẩm

Back to Top
Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng